คีย์สวิตช์

คีย์สวิทช์ควบคุม

TH

JP

EN

คีย์สวิทช์ควบคุม

คีย์สวิตช์เรียกว่า คีย์ล็อคสวิตช์ เป็นล็อคที่ส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังเรจิสเตอร์, คอมพิวเตอร์, ลิฟต์และแหล่งจ่ายไฟ ทากิเก็นสามารถตอบสนองความต้อง การได้อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นขนาด, ประเภทของกุญแจ, องศาในการ หมุนกุญแจ, ตำแหน่งในการเสียบและถอดกุญแจ, จำนวนของ micro switch, การใช้หมายเลขกุญแจเดียวกันหรือต่างกัน และระบบหลัก

คีย์สวิทช์โซลินอย

TH

JP

EN

คีย์สวิทช์โซลินอย

คีย์สวิตช์โซลินอยด์ คือคีย์สวิตช์ที่มีโซลินอยด์ขนาดเล็กติดตั้งอยู่ภายใน กุญแจจะกลายเป็นล็อคเมื่อหยุดการส่งกระแสไฟฟ้า ทำให้ไม่สามารถเปิดได้ เหมาะกับประตูที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันการโจรกรรม

คีย์สวิทช์ประกอบการ

TH

JP

EN

คีย์สวิทช์ประกอบการ

คีย์สวิตช์โอเปอร์เรเตอร์ สามารถส่งสัญญาณที่แตกต่างกันในกุญแจแต่ละ ดอก ด้วยการติดตั้ง micro switch มากกว่าหนึ่งแบบ ถูกใช้ในตึกจอดรถ ที่มีหลายชั้น และสัญญาณเตือนภัยในลิฟต์

คีย์สวิทช์เข็มกลัด

TH

JP

EN

คีย์สวิทช์เข็มกลัด

คีย์สวิตช์ติด stopper plate คือคีย์สวิตช์แบบที่มีกลไกการล็อคโดยมี stopper plate ติดตั้งอยู่ภายใน การปลดล็อคโดย stopper plate และ การทำงานของสวิตช์จะทำพร้อมกัน