อุปกรณ์ทางการแพทย์, อุปกรณ์ที่ใช้ในโรงพยาบาล

เพื่อเตรียมเข้าสู้สังคมผู้สูงอายุในอนาคต เราจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สะดวกต่อการใช้งาน

ทาคิเก็นมีผลิตภัณฑ์ชุดไทเทเนียมที่มีคุณสมบัติต้านเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรียเป็นอย่างดี ซึ่งถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายกับอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นสูง, รถพยาบาล, ยานพาหนะเคลื่อนย้ายผู้ป่วย, สถานพักฟื้นหรือแม้กระทั่งศูนย์ออกกำลังกาย

 • AP-44
  ที่จับต้านเชื้อแบคทีเรียขนาดใหญ่ที่จับต้านเชื้อแบคทีเรียขนาดใหญ่
 • AP-348
  มือจับต้านเชื้อแบคทีเรียมือจับต้านเชื้อแบคทีเรีย
 • FA-908
  ที่จับชนิดหลังคาที่จับชนิดหลังคา สำหรับปิดสนิท
 • A-1099
  ซิปลูกบิดสแตนเลสซิปลูกบิดสแตนเลส
 • A-1191N
  ที่จับที่ฝังที่จับที่ฝัง
 • B-1509-T
  บานพับกลับแรงบิดสแตนเลสบานพับกลับแรงบิดสแตนเลส
 • C-300-Si
  ยางซิลิโคนป้องกันฝุ่นยางซิลิโคนป้องกันฝุ่น