TH อุปกรณ์ประกอบตู้เย็น เครื่องทำความเย็น | TAKIGEN(THAILAND)CO.,LTD.

อุปกรณ์ประกอบตู้เย็น เครื่องทำความเย็น

เราได้รับความไว้วางใจอย่างสูงจากลูกค้าในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยและการป้องกันการเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุต่างๆ

เรามีมือจับและบานพับสำหรับตู้ทำความเย็นขนาดใหญ่ซึ่งออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน พัฒนาระบบป้องกันลมและความทนทานของสินค้า และยังมีระบบปลดล็อคฉุกเฉินจากภายในกรณีมีคนติดอยู่ด้านในตู้ทำความเย็นอีกด้วย

 • FA-772
  ที่จับชนิดสลักที่จับชนิดสลัก
 • FA-723
  หูสลักคู่มือการใช้งานหูสลักคู่มือการใช้งาน
 • FA-721
  ที่จับเชื่อมต่อที่จับเชื่อมต่อ
 • FA-683
  มือจับลิฟท์ที่ปิดสนิทสำหรับเตาอบมือจับลิฟท์ที่ปิดสนิทสำหรับเตาอบ
 • FB-744
  บานพับมุมบานพับมุม
 • FB-601
  บานพับมุมบานพับมุม
 • FC-733
  ซิปซิป
 • FC-779-Si
  บรรจุบรรจุ
  <THa href="https://www.takigen.co.jp/jp/contents/eyesearch/detail.do?name=62892">JPEN
 • FE-602
  เครื่องฟอกอากาศคีมเครื่องฟอกอากาศคีม
 • FE-720N
  ตู้ไฟ LED ในที่มีแสงตู้ไฟ LED ในที่มีแสง