แผงสวิตช์ แผงวงจรไฟฟ้า

เรามีอุปกรณ์ที่พัฒนาเพื่อใช้กับแผงวงจรไฟฟ้า

พวกเราทำงานอย่างหนักเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ใช้ได้กับทุกสถานที่
เราคำนึงถึงวัตถุดิบ, ความทนทาน, ฟังชั่นการใช้งานของอุปกรณ์ให้ออกมามีประสิทธิภาพ เช่น มือจับกันน้ำที่เราออกแบบมาให้ใช้งานกลางแจ้งได้โดยไม่ต้องกลัวแดดกลัวฝน

 • A-464
  จับแนวนอนหนึ่งสัมผัสทำจากเรซิ่นจับแนวนอนหนึ่งสัมผัสทำจากเรซิ่น
 • AC-1025-S
  เข็มกลัดเข็มกลัด
 • A-130
  ที่จับชนิดที่จับชนิด
 • A-174-P
  ที่จับหมุนกดปุ่มที่จับหมุนกดปุ่ม
 • AC-25-RA
  บาร์โหลดสำหรับหน่วยลูกกลิ้งบาร์โหลดสำหรับหน่วยลูกกลิ้ง
 • AC-25-R
  บาร์โหลดบาร์โหลด
 • B-63
  บานพับบานพับ
  TH>JPEN
 • B-1145-A
  ระงับระงับ
 • B-1065
  บานพับบานพับ
  TH>JPEN
 • B-77
  โพสต์บานพับโพสต์บานพับ
 • A-1176
  ลูกบิดเฟืองแกนหมุนลูกบิดเฟืองแกนหมุน
 • B-1130
  สายฟ้าตาสายฟ้าตา
 • CP-30-BC
  ฝาขวดฝาขวด
 • C-1272
  ซิปซิป
 • C-300-HR
  บรรจุไฮเปอร์รีเซ็ตบรรจุไฮเปอร์รีเซ็ต
 • C-466
  เปลี่ยนแปลงคีย์ล็อคเหรียญเปลี่ยนแปลงคีย์ล็อคเหรียญ
 • C-26-C-A4
  ประเภทปรับถือบัตรประเภทปรับถือบัตร
 • C-30-SG
  ปลอกยางปลอกยาง
 • C-209
  สายดินสายดิน
 • C-300-MCU-T
  กระดาษกาวสื่อไฟฟ้ากระดาษกาวสื่อไฟฟ้า