วิธีการสั่งซื้อ

ระยะเวลา (Lead Time)

ปัจจุบันทางบริษัทฯนำเข้าสินค้าจากญี่ปุ่นสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ซึ่งจะใช้เวลาหลังจากออกใบสั่งซื้อประมาณ 1 สัปดาห์
กรณีเป็นสินค้าพิเศษ (Special Order) ทางบริษัทฯจะติดต่อเพื่อแจ้งระยะเวลาให้ทราบภายหลัง

ค่าขนส่งสินค้า (Delivery Charge)

เมื่อสั่งซื้อสินค้าจำนวน 10,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวม VAT) ทางบริษัทฯบริการส่งสินค้าให้ฟรี !

กรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าไม่ถึง 10,000 บาท (ไม่รวม VAT) ทางบริษัทฯจะคิดค่าบริการขนส่งโดยคำนวณจากระยะทาง ขนาดและน้ำหนักของสินค้า (กรณีลูกค้ามารับสินค้าด้วยตัวเอง จะไม่คิดค่าบริการขนส่ง)
**หากสินค้ามีความยาวเกิน 2 เมตรจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

การชำระเงิน

สามารถชำระเงินโดยการโอนผ่านธนาคาร ซึ่งทางบริษัทฯจะส่งเลขที่บัญชีให้ทาง E-mail
เมื่อลูกค้าชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินกลับมายังบริษัทฯ เนื่องจากทางบริษัทฯจะทำการส่งสินค้าให้เมื่อได้รับหลักฐานการชำระเงินแล้วเท่านั้น (กรณียังไม่ได้รับเครดิต)
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ลูกค้าผู้ชำระเงินจะเป็นผู้รับผิดชอบ

เวลาดำเนินการ

เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น.-17.30 น.
หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์