TH อินเตอร์ล็อค สวิตซ์กุญแจ | TAKIGEN(THAILAND)CO.,LTD.

อินเตอร์ล็อค สวิตซ์กุญแจ

เราให้ความเชื่อมั่นในด้านความแม่นยำ, ความถูกต้องของระบบและความปลอดภัยของสินค้า

เราพัฒนาสวิตซ์กุญแจให้มีกลไกการปลดล็อคที่แม่นยำ ใช้เป็นตัวล็อคสำหรับห้องเก็บข้อมูลสำคัญ, ห้องควบคุมงาน นอกจากนี้เรายังพัฒนาสินค้าของเราให้ใช้ได้กับงานในสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือท่าเรือขนาดใหญ่

 • S-37
  สวิทช์กุญแจสวิทช์กุญแจ
 • S-102
  สวิทช์ไมโครสวิทช์ไมโคร
 • S-289
  สวิทช์กุญแจสวิทช์กุญแจ
 • LE-33-10
  ล็อคโซลินอยล็อคโซลินอย
 • L-101
  ล็อคสลักชนิดTRล็อคสลักชนิดTR
 • L-110
  เปลี่ยนแปลงกุญแจบ็อกซ์ชนิดTKเปลี่ยนแปลงกุญแจบ็อกซ์ชนิดTK