อุปกรณ์ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงอนาคตของโลก

สินค้าเราสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่น อุตสาหกรรมโรงงานบำบัดน้ำเสีย, อุตสาหกรรมกำจัดขยะขนาดใหญ่, เตาเผาขนาดเล็ก, เครื่องโม่ ด้วยอุปกรณ์แผงควบคุมวงจรและผลิตภัณฑ์ซึ่งครอบคลุมอุตสาหรรมในวงกว้าง นอกจากนี้สินค้าเรายังได้รับมาตรฐานเพื่อสิ่งแวดล้อม หรือ RoHS ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่าผลิตภัณฑ์ของเราปลอดสารอันเป็นอันตรายต่อมนุษย์และธรรมชาติ

 • A-1376
  สแตนเลสแกลร์มงขนาดใหญ่สแตนเลสแกลร์มงขนาดใหญ่
 • B-1999-D
  บานพับแรงบิดบานพับแรงบิด
 • C-1367-A
  ซิปขนาดใหญ่ซิปขนาดใหญ่
 • KC-1280
  ปรับระดับสแตนเลสปรับระดับสแตนเลส
 • K-287
  ปรับรีไซเคิลปรับรีไซเคิล
 • K-251-HD
  รางเลื่อนที่มีกลไกการระงับรางเลื่อนที่มีกลไกการระงับ