อุปกรณ์ตู้รถไฟ อุปกรณ์สำหรับเครื่องบิน

เรามีบริการผลิตภัณฑ์จำนวนมากที่ออกแบบให้ใช้งานในพื้นที่ที่จำกัด

เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งานในพื้นที่ที่จำกัด เช่นในครัว, ตู้โดยสาร, ห้องรับรองแขก, ห้องรับประทานอาหาร หรือห้องพักลูกเรือทั้งบนเรือและเครื่องบิน เราออกแบบสินค้าที่ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกด้วยเทคโนโลยีการออกแบบที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยสูง

 • A-876
  ที่จับแร็คหาดที่จับแร็คหาด
 • A-236
  ที่จับอลูมิเนียมน้ำหนักเบาที่จับอลูมิเนียมน้ำหนักเบา
 • BP-879
  สิ่งที่ทำให้ชื้นโรตารีสิ่งที่ทำให้ชื้นโรตารี
 • A-223-J
  ที่จับอลูมิเนียมน้ำหนักเบาที่จับอลูมิเนียมน้ำหนักเบา
 • B-466
  สิ่งที่ทำให้ชื้นน้ำมันสิ่งที่ทำให้ชื้นน้ำมัน
 • B-879
  บานพับแดมเปอร์บานพับแดมเปอร์
 • C-391-RA
  ล็อคกลอนล็อคกลอน
 • A-355
  ล็อคกลอนล็อคกลอน
 • TR-14
  ล็อคสลัก สั่งทำพิเศษล็อคสลัก สั่งทำพิเศษ
 • CP-325
  ล็อคสลักแนวนอนล็อคสลักแนวนอน
 • AP-151R
  ล็อคสลักแนวนอนล็อคสลักแนวนอน
 • TR-7
  ล็อคกลอน สั่งทำพิเศษล็อคกลอน สั่งทำพิเศษ
 • TR-33
  ล็อคประตูบานเลื่อนมีตัวบ่งชี้ล็อคประตูบานเลื่อนมีตัวบ่งชี้