อุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดักเตอร์

เราพัฒนาระบบและอุปกรณ์ให้ตรงตามมาตรฐาน SEMI สากลโลก

มาตรฐาน SEMI เป็นตัวสำคัญในการพัฒนาด้าน IT หลายๆอย่าง สินค้าของทาคิเก็นเองก็มีการออกแบบให้ได้มาตรฐาน ด้วยการรับรองมาตรฐานของ SESC สินค้าเราออกแบบและใช้เพื่อให้การทำงานมีความผิดพลาดน้อยที่สุด เรามีระบบอินเตอร์ล็อคที่สามารถป้องกันภัยอันตรายแก่คนงาน, อุปกรณ์ป้องกันฝุ่นตามชิ้นส่วนอุปกรณ์สำคัญ, สินค้าเราสนับสนุนทั้งอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและเครื่องจักรกลในโรงงาน

 • AP-566
  มือจับฝังตัวทำPVCมือจับฝังตัวทำPVC
 • K-1219
  รางเลื่อนขนาดใหญ่สำหรับน้ำหนักเป็นพิเศษรางเลื่อนขนาดใหญ่สำหรับน้ำหนักเป็นพิเศษ
 • B-1064-CR
  เฉพาะป้องกันฝุ่นต่ำเฉพาะป้องกันฝุ่นต่ำ น้ำหนักสำหรับบานพับแบน
 • FA-1730
  ที่จับประสานปิดสนิทขนาดใหญ่ที่จับประสานปิดสนิทขนาดใหญ่
 • FB-1734
  ปิดสนิทขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อบานพับแบบหลายแกนปิดสนิทขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อบานพับแบบหลายแกน
 • C-56-C
  มาตรการอนุภาคจับประตูมาตรการอนุภาคจับประตู
 • K-1560G
  ได้อย่างอิสระกับล้อล้อของโช้คอัพได้อย่างอิสระกับล้อล้อของโช้คอัพ
 • FC-776-F
  บรรจุฟลูออรีนบรรจุฟลูออรีน