อินเตอร์ล็อค

ระบบล็อคไฟฟ้า

TH

JP

EN

ระบบล็อคไฟฟ้า

รล็อคสำหรับเครื่องกล คืออุปกรณ์ความปลอดภัยทางเครื่องจักรกลที่ใช้กุญแจ เป็นหนึ่งในประเภทของอินเตอร์ล็อค โดยสามารถจัดการความปลอดภัยได้อย่างเป็นระบบเมื่อใช้ร่วมกัน

ตัวล็อคโซลินอยด์

TH

JP

EN

ล็อควิศวกรรม

ระบบล็อคไฟฟ้าเป็นระบบที่จัดการล็อคและปลดล็อคประตู โดยตรวจสอบลายนิ้วมือ, คีย์การ์ด, Pin tag คีย์, แผงแป้นตัวเลข, คีย์รีโมทคอนโทรล, และสวิตซ์ เป็นต้น ไม่เพียงแต่ล็อคและปลดล็อคประตูธรรมดาด้วยไฟฟ้าเท่านั้น ยังสามารถทำอย่างอื่นได้ เช่น ปิดผนึกแน่นไม่ให้อากาศเข้า (airtight) ที่จำเป็นสำหรับห้องคลีนรูม หรือทำระบบประตูของ passing system

ล็อคโซลินอย

TH

JP

EN

ล็อคโซลินอย

ล็อคโซลินอยด์ คือกลอนที่ทำการเปิดและปิดประตูโดยกระแสไฟฟ้า สามารถ แยกการใช้ได้ตามสถานการณ์ โดยมีทั้งแบบที่ปลดล็อคเมื่อมีกระแสไฟฟ้า ผ่าน, แบบที่ล็อคเมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านและแบบ keep แบบที่ปลดล็อคเมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่าน สามารถปลดล็อคได้เฉพาะเมื่อ กระแสไฟฟ้าผ่านโซลินอยด์ ประตูจึงไม่สามารถเปิดได้เมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าปิด หรือวงจรตัด เมื่อกระแสไฟฟ้าตัดก็จะกลายเป็นการล็อคและไม่สามารถเปิด ประตูได้ จึงนิยมใช้ในจุดที่ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยจาก การโจรกรรม
แบบที่ล็อคเมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านนั้นจะล็อคในขณะที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน เมื่อ กระแสไฟฟ้าตัดก็จะกลายเป็นการปลดล็อค เนื่องจากระบบจะปลดล็อคเมื่อ สายไฟขาดจากไฟไหม้หรืออุบัติเหตุ จึงใช้กับประตูฉุกเฉินที่ให้ความสำคัญ กับการอพยพและปฎิบัติการดับเพลิงมากกว่าความปลอดภัยจากการ โจรกรรม
แบบ keep ทำการล็อคและปลดล็อคด้วยแรงดันพัลส์ เปลี่ยนให้โซลินอยด์ หมุนไปในทิศทางที่ถูกและด้านตรงข้าม และเมื่ออยู่ในตำแหน่งจะอยู่ในสภาพ ที่ไม่มีกระแสไฟฟ้า ทำให้ไม่จำเป็นต้องปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านในช่วงเวลา ปกติทำให้มีการประหยัดพลังงานที่ดีกว่า Constant rating และ complete rating ถูกออกแบบมาให้อุณหภูมิไม่ เกินมาตราฐานขีดจำกัดของอุณภูมิที่สูงขึ้น แม้ว่าจะปล่อยกระแสไฟฟ้าที่มี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องหลายชั่วโมง และ intermittent rating ถูกออกแบบมาให้อุณหภูมิไม่เกินมาตราฐานขีดจำกัดของอุณภูมิที่ สูงขึ้น ภายในเวลาที่กำหนดไว้