ประวัติบริษัท

1910~1960
1910
1945
เนื่องจากสงคราม สำนักงานขายและโรงงานถูกเผาจนเกลี้ยง
1946
เปิดตัวโรงงานและเริ่มขายผลิตภัณฑ์เครื่องเหล็ก
1950
ปฎิรูปเป็นบริษัทจำกัด
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 8 ล้านเยน
1963
เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัทผลิตทาคิเก็น Takigen MFG. Co.,Ltd.
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 12 ล้านเยน
1967
เปิดสาขาที่คาวาซากิ
ยุค1970
1970
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 30 ล้านเยน
1972
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 45 ล้านเยน
1973
เริ่มต้นผลิตและขายกุญแจสวิตช์
1974
1976
ย้ายสาขาโอซาก้าไปสถานที่ใหม่
1977
เริ่มต้นขายฮาร์ดแวร์ตู้เย็น, เครื่องทำความเย็น
พัฒนากุญแจอินเตอร์ล็อค
1978
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 90 ล้านเยน
1979
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 135 ล้านเยน
ยุค1980
1980
1981
1982
1985
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 230 ล้านเยน
1988
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 460 ล้านเยน
1989
เริ่มต้นขายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เครื่องยนตร์
ยุค1990
1991
1993
1995
เริ่มขายอุปกรณ์โทรคมนาคม
1996
1997
เปิดโชว์รูมที่ชั้น 3 ตึกทาคิเก็น
ยุค2000
2002
2003
ได้รับรองมาตรฐาน ISO9001
2004
ได้รับรองมาตรฐานการจัดการระบบสิ่งแวดล้อม ISO14001
2007
เปิดทาคิเก็นสาขาที่เซี่ยงไฮ้
2009
ยุค2010
2010
เริ่มต้นขายอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์และอุปกรณ์งานเกษตร
2011
2013
เปิดทาคิเก็นสาขาที่ไทย
2014