ประกาศจากบริษัททาคิเก็น (ประเทศไทย) จำกัด / Temporarily closure today.

ประกาศจากบริษัททาคิเก็น (ประเทศไทย) จำกัด
เนื่องจากมีเหตุขัดข้อง เราจึงไม่สามารถเปิดทำการในวันนี้ได้ และจะเปิดทำการตามปกติในวันที่ 6 มกราคม 2560
ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

 

Temporarily closure today. We will open from tomorrow. Thank you for your cooperation.